Bánh Canh Cá Lóc O Nữ
Món Miền Trung
Bánh Canh Cá Lóc O Nữ
90 Bùi Đình Túy, P. 12, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0