Shop Online
Bánh Crepe Sầu Riêng & Chân Gà Sả Tắc - Shop Online
169 Đường Số 15, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
9,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0