Bánh Cuộn Sầu Riêng Kem Tươi - Shop Online
Shop Online

Bánh Cuộn Sầu Riêng Kem Tươi - Shop Online

21/8 Trần Văn Đang, P. 9, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
90,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0