Bánh Huế Thu Thảo - Shop Online
Shop Online
Bánh Huế Thu Thảo - Shop Online
36/2A Hoàng Xuân Nhị, P. Phú Trung, Tân Phú, TP. HCM
09:00 - 21:00
25,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0