Bánh Mì Cô Điệp
Tiệm bánh
Bánh Mì Cô Điệp
238 Võ Thành Trang, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
10,000 - 110,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0