Bánh Mì Cô Điệp
Món Việt
Bánh Mì Cô Điệp
238 Võ Thành Trang, P. 11, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:30
10,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0