Bánh Mì Hà Nội - Hồng Lạc
Tiệm bánh
Bánh Mì Hà Nội - Hồng Lạc
61 Hồng Lạc, Tân Bình, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
15,000 - 15,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0