Bánh Mì Như Lan - 64 Hàm Nghi
Tiệm bánh -Chi nhánh
Bánh Mì Như Lan - 64 Hàm Nghi
64 - 66 - 68 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM
15,000 - 55,000
Phí giao hàng
6,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0