Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Crepe Sầu Riêng Online
Shop Online
Bánh Mì Phô Mai Tan Chảy - Crepe Sầu Riêng Online
21/8 Trần Văn Đang, P. 9, Quận 3, TP. HCM
07:00 - 22:00
80,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0