Bánh Ông Tức - Mr. Angry Cake - Hồ Thị Kỷ
Tiệm bánh -Chi nhánh

Bánh Ông Tức - Mr. Angry Cake - Hồ Thị Kỷ

93/21 Hồ Thị Kỷ, P. 1, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 160,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0