BaoBao Cantonese Kitchen - Món Hoa - Nguyễn Khuyến
Món Trung Hoa, Món Á -Chi nhánh
BaoBao Cantonese Kitchen - Món Hoa - Nguyễn Khuyến
2 Nguyễn Khuyến, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 79,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0