BaoBao Cantonese Kitchen - Món Hoa - Nguyễn Khuyến
Quán ăn -Chi nhánh
BaoBao Cantonese Kitchen - Món Hoa - Nguyễn Khuyến
2 Nguyễn Khuyến, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
15,000 - 79,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0