Baoz Dimsum Restaurant - The Garden Mall
Nhà hàng -Chi nhánh
Baoz Dimsum Restaurant - The Garden Mall
Tầng Trệt, Tầng Trệt The Garden Mall, 190 Hồng Bàng, P. 12, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0