By Kate - Barbie Nail
Tiệm nail

By Kate - Barbie Nail

174 Đặng Văn Ngữ, P. 14, Phú Nhuận, TP. HCM
09:00 - 20:00
50,000 - 400,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0