BB Coffee & Tea
Café/Dessert

BB Coffee & Tea

3A 00.36 Chung Cư Đạt Gia, Cây Keo, P. Tam Phú, Thủ Đức, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
07:00 - 23:00
15,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0