Beefsteak Titi - Cao Thắng
Nhà hàng
Beefsteak Titi - Cao Thắng
29A Cao Thắng, District 3, TP. HCM
09:00 - 22:00
65,000 - 150,000
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0