Ben & Brothers - Coffee & Tea - KDC Him Lam Phú Đông
Café/Dessert

Ben & Brothers - Coffee & Tea - KDC Him Lam Phú Đông

32 KDC Him Lam Phú Đông, 1 Trần Thị Vững, P. Linh Tây, Thủ Đức, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0