Bếp 5 Giây - Thực Phẩm Sơ Chế
Shop/Cửa hàng
Bếp 5 Giây - Thực Phẩm Sơ Chế
105 Đường 21, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM
120,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0