Bếp Cô Nhi - Món Ngon Việt Nam - Shop Online
Shop Online
Bếp Cô Nhi - Món Ngon Việt Nam - Shop Online
841 Hoàng Sa, P. 9, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0