Bếp Mẹ Nấu - Cơm Chiên, Nui Xào & Mì Ý - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Bếp Mẹ Nấu - Cơm Chiên, Nui Xào & Mì Ý - Shop Online

58/42 Huỳnh Văn Bánh, P. 15, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0