Bếp Nhà Sun Béo - Chân Gà Sả Tắc - Shop Online - Đoàn Văn Bơ
Shop Online -Chi nhánh
Bếp Nhà Sun Béo - Chân Gà Sả Tắc - Shop Online - Đoàn Văn Bơ
538/52 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Quận 4, TP. HCM
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
16 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0