Bếp Nhà Sun Béo - Chân Gà Sả Tắc - Shop Online - Đoàn Văn Bơ
Shop Online -Chi nhánh
Bếp Nhà Sun Béo - Chân Gà Sả Tắc - Shop Online - Đoàn Văn Bơ
538/52 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 23:30
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0