Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online

127/5/9 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0