Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
Món Việt -Chi nhánh
Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online
127/5/9 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
05:30 - 23:59 | 00:01 - 02:30
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0