Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Tây Thạnh
Shop Online -Chi nhánh

Bếp Rùa - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc - Shop Online - Tây Thạnh

116C Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
8lượt đánh giá từ Now
00:01 - 23:59
65,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0