BiaCraft - Trường Sa
Beer club -Chi nhánh

BiaCraft - Trường Sa

300 Trường Sa, Phú Nhuận, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 22:30
30,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0