Bia Estrella Damm - Hiền Trang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bia Estrella Damm - Hiền Trang

127/33 Ba vân, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
08:30 - 20:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0