Bia Estrella Damm - Shop Chị Minh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Bia Estrella Damm - Shop Chị Minh
41/15 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
08:30 - 21:00
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0