Bibo Mart - 02 Thoại Ngọc Hầu - 70024
02 Thoại Ngọc Hầu 2, Tân Phú, TP. HCM
6lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0