Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Bibo Mart - QL 1K - 70045
110 Quốc Lộ 1K, Thủ Đức, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
35,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0