Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Bibo Mart - Thoại Ngọc Hầu - 70008
52 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0