Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Bibo Mart - Tỉnh Lộ 10 - 70041
598 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM
08:30 - 21:00
50,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0