Big C - Thảo Điền
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Big C - Thảo Điền

B1 Floor, Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 20:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0