Black Lion - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen
Café/Dessert
Black Lion - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen
234 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP. HCM
15,000 - 35,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0