Black Lion - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen
Café/Dessert

Black Lion - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen

234 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP. HCM
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0