BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Khu Du Lịch Bến Xưa
Café/Dessert -Chi nhánh
BlackBall - Chè & Trà Sữa Đài Loan - Khu Du Lịch Bến Xưa
39A Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM
09:00 - 22:00
26,000 - 66,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0