Bò Bía & Phá Lấu 98 - Shop Online
Shop Online

Bò Bía & Phá Lấu 98 - Shop Online

98 Nguyễn Thượng Hiền, P. 1, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0