Bò Bít Tết 233
Quán ăn
Bò Bít Tết 233
233 Hậu Giang, Quận 6, TP. HCM
06:00 - 23:00
40,000 - 40,000
Phí giao hàng
6,400đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,400đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0