Opla Inox - Châu Văn Liêm
Món Trung Hoa, Món Á
Opla Inox - Châu Văn Liêm
67 Châu Văn Liêm, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 13:00 | 16:00 - 20:00
45,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0