Opla Inox - Châu Văn Liêm
Quán ăn
Opla Inox - Châu Văn Liêm
67 Châu Văn Liêm, District 5, TP. HCM
45,000 - 55,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0