Bò Vàng Steakhouse - Phan Xích Long
Nhà hàng -Chi nhánh
Bò Vàng Steakhouse - Phan Xích Long
283 Phan Xích Long, P. 7, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0