Bột Chiên Đạt Thành
Món Việt
Bột Chiên Đạt Thành
277 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0