Bột Chiên Khoai Môn - Chợ Phú Nhuận
Món Việt
Bột Chiên Khoai Môn - Chợ Phú Nhuận
Kiot 5 Chợ Phú Nhuận, Phan Đình Phùng, P. 17, Phú Nhuận, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
25,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0