Box - Chân Gà Sả Tắc
Món Việt
Box - Chân Gà Sả Tắc
860/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0