Box Coffee - Nguyễn Thị Huỳnh
Café/Dessert

Box Coffee - Nguyễn Thị Huỳnh

21B Nguyễn Thị Huỳnh, Phú Nhuận, TP. HCM
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0