Box Coffee - Nguyễn Thị Huỳnh
Món Việt
Box Coffee - Nguyễn Thị Huỳnh
21B Nguyễn Thị Huỳnh, Phú Nhuận, TP. HCM
07:00 - 16:00
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0