Buddha Chay - Đặng Tất
Nhà hàng -Chi nhánh

Buddha Chay - Đặng Tất

31 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0