Bún Giò Heo 401 - Trường Chinh
Quán ăn -Chi nhánh
Bún Giò Heo 401 - Trường Chinh
401 Trường Chinh, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
15:30 - 22:00 | 06:00 - 12:30
30,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0