Bún Giò Heo 401 - Trường Chinh
Quán ăn -Chi nhánh
Bún Giò Heo 401 - Trường Chinh
401 Trường Chinh, P. 14, Tân Bình District, TP. HCM
30,000 - 55,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0