Nhà hàng -Chi nhánh
Burger King - Phạm Hồng Thái
74 - 76 Phạm Hồng Thái , Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
80,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0