Cá Viên Ki Era - Shop Online
Shop Online

Cá Viên Ki Era - Shop Online

177/23 Văn Thân, P. 8, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 02:00 | 15:00 - 23:59
4,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0