Trầm Cafe - Trần Huy Liệu
Café/Dessert

Trầm Cafe - Trần Huy Liệu

100 Trần Huy Liệu, P. 15, Phú Nhuận, TP. HCM
40,000 - 66,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0