Trầm Cafe - Trần Huy Liệu
Café/Dessert
Trầm Cafe - Trần Huy Liệu
100 Trần Huy Liệu, P. 15, Phú Nhuận, TP. HCM
40,000 - 66,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0