Căn Nhà Gỗ - Milo Dầm Trân Châu
Café/Dessert
Căn Nhà Gỗ - Milo Dầm Trân Châu
47 Võ Oanh, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0