Shop Online -Chi nhánh

Canopee - Cơm, Mì Trộn, Salad - Vạn Kiếp

125/22 Vạn Kiếp, P. 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 20:00
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0