Shop Online -Chi nhánh
Canopee Pasta - Cơm Trưa Văn Phòng - Shop Online
92/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0