Shop Online
Canopee Pasta - Cơm Trưa Văn Phòng
92/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Bình Thạnh District, TP. HCM
08:00 - 18:00
25,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0