Chả Bò Đà Nẵng - Chả Bò Cô Huệ
Shop/Cửa hàng

Chả Bò Đà Nẵng - Chả Bò Cô Huệ

59 Thép Mới, P. 12, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 540,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0