Café/Dessert
Chago Tea & Cafe - Trà Sữa 24/7
81 Nguyễn Trãi, P. 2, Quận 5, TP. HCM
00:01 - 01:30 | 08:30 - 23:59
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,800đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,800đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0