Café/Dessert
Chago Tea & Cafe - 81 Nguyễn Trãi
81 Nguyễn Trãi, P. 2, District 5, TP. HCM
09:00 - 23:59 | 00:01 - 01:30
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0