Chân Gà Ngon Số 1 - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc
Shop Online

Chân Gà Ngon Số 1 - Chân Gà Rút Xương Ngâm Sả Tắc

156/74 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
29,000 - 57,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0