Chanchamayo Coffee
Café/Dessert
Chanchamayo Coffee
6A Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Quận 3, TP. HCM
2lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
50,000 - 90,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0